Naar school bij Puur Sang

In een veranderende wereld geven we kinderen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op te groeien tot krachtige persoonlijkheden met een sterke oriëntatie op de maatschappij in de toekomst.

De school heeft ervoor gekozen om zich sterk te oriënteren op de kennis van de maatschappij en de trends die daarin zichtbaar zijn. Daarnaast maakt de school gebruik van wetenschappelijke kennis over de manier waarop mensen leren en de werking van de hersenen bij jonge mensen. Deze informatie wordt gebruikt om het best mogelijke onderwijs voor de toekomst van de leerlingen te bieden.

‘Leren met Passie’ is het uitgangspunt voor de visie van onze school. Binnen ons kindcentrum maken we keuzes die passen binnen het koersplan, maar ook specifiek aansluiten bij de kijk op onderwijs vanuit het team en ouders. Daarbij zijn we geïnspireerd door pedagoog prof. G. Biesta. Zijn kijk op onderwijs bevat een driedeling waarbij verschillende vernieuwende onderwijsaspecten aan de orde komen. Wij vinden het belangrijk dat deze driedeling in balans is in ons onderwijs. Als school hebben we deze driedeling vertaald naar de volgende onderwijsgebieden:

  • Ik leer…
  • Ik ontdek…
  • Ik ben…

Ik leer. Wij ontdekken. Samen zijn we Puur Sang.