Zo ziet ons onderwijs eruit

‘Leren met Passie’ is het uitgangspunt voor de visie van onze school.

Binnen ons kindcentrum maken we keuzes die passen binnen het koersplan, maar ook specifiek aansluiten bij de kijk op onderwijs vanuit het team en ouders. Daarbij zijn we geïnspireerd door pedagoog prof. G. Biesta. Zijn kijk op onderwijs bevat een driedeling waarbij verschillende vernieuwende onderwijsaspecten aan de orde komen. Wij vinden het belangrijk dat deze driedeling in balans is in ons onderwijs. Als school hebben we deze driedeling vertaald naar de volgende onderwijsgebieden:

  • Ik leer…
  • Ik ontdek…
  • Ik ben…

Hieronder gaan we kort in op de betekenis van de driedeling.

Ik leer...

Een van de functies van onderwijs voor kinderen tussen 4 en 12 jaar is leerlingen goed taal-, reken-, lees-, schrijf-, spelling- en begrijpend leesonderwijs bieden. Leerlingen moeten zich voor deze kernvakken ontwikkelen in kennis en vaardigheden voor de toekomst. Dit doen wij door kindgericht te kijken naar de behoefte en de mogelijkheden van de leerlingen. Hiervoor krijgen ze passende instructies en verwerkingen, en kijken we goed wat kinderen al kennen en kunnen, zodat we hierbij aan kunnen sluiten.

Ik ontdek...

De wereld verkennende vakken worden bij ons geclusterd en thematisch aangeboden. Deze vakken bieden een mogelijkheid op het ontdekken van de wereld om ons heen. Dit is volgens ons een sociale bezigheid waarbij we van en met elkaar leren. Dit doen we niet alleen met de mensen in de school, maar ook met de mensen, bedrijven, verenigingen en gemeenschap om de school. Op deze manier proberen we de kinderen hun talenten en interesses te laten ontdekken en geven we hen de ruimte om zich hierin te ontwikkelen. Specifiek hebben we veel aandacht voor techniek, cultuur en sport.

Ik ben...

In de huidige maatschappij waarin de leerlingen opgroeien vinden wij het belangrijk dat kinderen zichzelf goed leren kennen. We leren kinderen eigenschappen te herkennen, erkennen en waarderen, zodat ze met zelfvertrouwen en inzicht in hun kwaliteiten zichzelf kunnen ontwikkelen. Op die manier kunnen ze passende keuzes maken voor nu en in de toekomst. We leren kinderen daarnaast omgaan met het belang van rust en gezondheid. Door aandacht te geven aan vitaliteit is er een goede basis voor de andere twee aspecten van de driedeling.