Schooltijden

Maandag, dinsdag en donderdag

* 08.30 tot 12.30 uur lestijd

* 12.30 tot 13.00 uur middagpauze

* 13.00 tot 14.45 uur lestijd

Alle kinderen eten en spelen in de pauze op school.

De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee.

 

Woensdag en vrijdag

* 08.30 tot 12.30 uur lestijd

 

Inlooptijden op alle dagen van 08.20 tot 08.30 uur.

Kinderen komen zelf (of onder begeleiding van een ouder) naar de klas. De kinderen verblijven niet op het speelplein, ze komen direct naar binnen.

Dringend vragen wij u om de school bij de eerste zoemer om 08.25 uur te verlaten, zodat de school op tijd kan starten. De leerkracht is in de klas aanwezig.

 

De kinderen van groep 1/2 worden aan het einde van de ochtend en middag naar buiten gebracht door de leerkracht, zodat de kinderen aan de ouders/verzorgers kunnen worden overgedragen.