Wanneer hebben de kinderen vakantie?

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie                          

15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 4 maart t/m 8 maart 2019
Tweede Paasdag 22 april 2019
Koningsdag  27 april 2019 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart     30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019