Wanneer hebben de kinderen vakantie?

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie                          

25 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Carnavalsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Pasen 17 en 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart     26 en 27 mei 2022
Pinksteren 5 en 6 juni 2022
Zomervakantie 23 juli t/m 4 september 2022