Wanneer hebben de kinderen vakantie?

Vakantierooster schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie                          

16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2018
Tweede Paasdag 2 april 2018
Koningsdag  27 april 2018 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart     10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie 7 juli t/m 17 augustus 2018