Wanneer hebben de kinderen vakantie?

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie                          

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Carnavalsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023
Pasen 9 en 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart     18 en 19 mei 2023
Pinksteren 28 en 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 27 augustus 2023