Eenbes basisonderwijs

Eenbes Basisonderwijs

 

Onze school is een Eenbes school Onze school behoort tot Eenbes Basisonderwijs. Eenbes heeft 26 scholen voor primair onderwijs in deze regio. Een van onze scholen is een school voor Speciaal Basisonderwijs. Er staan scholen in de gemeenten Laarbeek, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo en Nuenen.

 

Ons nieuwe Koersplan 2020-2024 ‘Leren met Passie’ is in januari gelanceerd en zet de hoofdlijnen uit voor ons onderwijs in de komende jaren. Samen hebben we ons ‘Eenbeshuis’ gebouwd. Veel van onze partners hebben meegebouwd: kinderen, ouders, leerkrachten en partners, bijvoorbeeld in de kinderopvang, het peuterwerk en het voortgezet onderwijs. De speerpunten voor de komende jaren, de 5 kamers in ons huis, richten zich zonder uitzondering op de beste keuzes voor uw kind en voor onze professionals. Uw kind en de leerkracht van uw kind verdienen immers dat we er alles aan doen om het beste eruit te halen wat erin zit. Daarbij stellen we alles in het werk om leergeluk voor uw kind en werkgeluk voor de leerkracht te bereiken. Als die combinatie slaagt, dan halen we het beste uit ons onderwijs.

 

De hoofdlijnen uit ons Koersplan hebben we zichtbaar gemaakt in onze eigen school en kunt u zien op een prominente plek in het gebouw. Daar kunt u ook zien welke streefdoelen we voor ogen hebben. Vanaf schooljaar 2020-2021 is de Koers ‘Leren met Passie’ bovendien volledig vertaald naar ons eigen schoolplan. Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op meetbare leeropbrengsten. De inzet van onze leerkrachten is er ook op gericht om het talent in uw kind naar boven te halen en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat uw kind goed in zijn vel zit. Goed onderwijs kenmerkt zich bovendien door een sfeer van openheid en vertrouwen, waarin kinderen en leerkrachten zich veilig kunnen voelen. Medewerkers bepalen de sfeer en kwaliteit van onze school. Zij maken de best passende keuzes vanuit hun persoonlijk leiderschap en geven samen met de leerlingen “kleur” aan hun school. Elke school bouwt op deze manier aan een eigen identiteit en dat doen we zo duurzaam mogelijk. Daar zijn we trots op.

 

Gegevens bestuur Eenbes Basisonderwijs

 

College van Bestuur: Wim Klaassen

Bezoekadres: Nieuwendijk 49c te Geldrop

Postadres: Postbus 151, 5660 AD Geldrop

Tel: 040 – 2868115

E-mail: bestuurssecretariaat@eenbes.nl

Website: www.eenbes.nl