Over de school

Wij zijn een basisschool voor leerlingen van 4 tot 12 jaar in Mierlo.
De gezinnen die voor onze school kiezen geven een dwarsdoorsnede van de samenleving weer. Dit wil voor ons onderwijs zeggen, dat we aandacht besteden aan begrip en respect voor elkaar. Leren samenwerken speelt hierin een belangrijke rol. De school is een onlosmakelijk onderdeel van een maatschappij, waarin leren en leven hand in hand gaan. Wij willen op onze school de kinderen een plek bieden waar elk kind zich verder kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend mens in de maatschappij.


In de komende 14 tot 18 jaren ontwikkelt uw kind zich tot een jongvolwassene die deel gaat nemen aan de maatschappij in verschillende rollen. De voorbereiding daarop begint vandaag en de vaardigheden die uw kind dan nodig heeft noemen we ook wel “21 century skills” - vaardigheden voor de 21e eeuw.
We noemen zelfstandigheid, samen kunnen werken, creativiteit, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, kunnen denken in oplossingen (leer- en denkstrategieën) en ICT vaardig zijn.

U mag van de school verwachten dat we toekomstbestendig onderwijs geven. Veiligheid en welbevinden van het kind zijn voorwaarden om te komen tot ontwikkeling. Beide aspecten hebben een rechtstreekse relatie met waarden en normen die ons inziens tijdloos zijn.
De christelijke normen en waarden zijn uitgangspunt van onze school waarbij plaats is voor iedereen.

 

Wanneer kinderen zich fijn voelen in de school wordt er, met behulp van de bovenstaande vaardigheden, doelgericht gewerkt aan reken- en taalvaardigheid. Samen met de kinderen reflecteren we op de stappen die gemaakt moeten worden in dit leerproces. De kinderen zijn op deze manier actief bezig met hun eigen ontwikkeling. Het is aan de

school om dit proces goed te begeleiden. Dit mag u dan ook van ons verwachten.

 

Deze verwachtingen hebben we samengevat in 10 ‘beloften’:


1. Jij kunt bij ons leren op de manier die bij jou past.
2. Jij leert bij ons wat je nodig hebt, voor nú en in jouw toekomst.
3. Samen doen we er alles aan om het fijn te hebben met elkaar.
4. Bij ons kun jij veilig leren, spelen en werken.
5. Wij helpen jou te ontdekken waar je goed in bent.
6. Jij wordt uitgedaagd creatieve en avontuurlijke keuzes te maken.
7. Jij bent medeverantwoordelijk voor jouw leren, spelen en werken.
8. Cultuur en Techniek vinden wij belangrijk in ons onderwijs voor nu en in de toekomst.
9. Wij betrekken de omgeving en mensen om ons heen bij ons onderwijs.
10. Wij zijn trots op jou.

Verkeersveiligheid / BVL

 

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde Brabant Verkeersveiligheidslabel (BVL) te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten.