Partners

In ons kindcentrum slaan de diverse partners de handen ineen, om een essentiële bijdrage te leveren op het gebied van opvang, opvoeding, zorg en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 13 jaar. 

We stemmen ons aanbod zo af dat we een doorgaande ontwikkelings-, leer- en zorglijn voor de kinderen kunnen bieden.

Samen onder één dak  

Kindcentrum Puur Sang is een samenwerking tussen de zelfstandige rechtspersonen Eenbes Basisonderwijs,  Kinderopvang De Wonderwereld en het peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo. Alle organisaties hebben een eigen doelgroep en verantwoordelijkheid, maar vormen in het Kindcentrum een samenwerkingsverband voor de doelgroep van kinderen van 0 tot 13 jaar. We presenteren ons daarom samen als Kindcentrum Puur Sang.

 

Samen hebben de partners de merkwaarden gekozen die we voor het kindcentrum van belang vinden. Tevens hebben we samen gekozen welk uitgangspunten voor ons bij de merkwaarden horen. Doel is te komen tot een centrum waarin de kinderen met een integrale aanpak begeleid kunnen worden, tijdens lestijden maar ook daarbuiten.

Merkwaarden van Puur Sang: Dichtbij, Professioneel, Uitdagend en avontuurlijk, Ambiteus en Dynamisch.