Nieuwsbrief Puur Sang

De nieuwsbrief verschijnt niet meer als een algemene nieuwsbrief.

Alle ouders van het kindcentrum ontvangen nieuws via de Parro-app.