Nieuwsberichten via Parro

Met ingang van dit schooljaar worden de nieuwsberichten zoveel mogelijk via Parro verspreid.