Aandacht

De pedagogisch medewerkers zien de peuters in de periode dat ze De Peuterwereld bezoeken veranderen. Het is een leeftijd waarop de peuters zich snel ontwikkelen op veel verschillende gebieden. De pedagogsich medewerkers volgen de ontwikkeling van jouw kind met betrokkenheid en deskundigheid. Zij gebruiken daarvoor het kindvolgsysteem KIJK!

Plaatsing op indicatie

Taal is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Sommige peuters hebben extra ondersteuning nodig op dit gebied. Wij bieden dat op maat aan. Wanneer een peuter hiervoor een indicatie heeft, neemt u tegen een gereduceerd tarief 4 dagdelen af. Zo krijgt het kind de mogelijkheid om zich onder professionele begeleiding extra te ontwikkelen.

GGD inspectie

Jaarlijks wordt onze speelzaal door GGD Brabant-Zuidoost geïnspecteerd op het gebied van (o.a.) veiligheid, gezondheid, educatief-pedagogisch beleid en praktijk. GGD inspectierapport