Zorg

De leidsters zien de peuters in de periode dat ze de peuterspeelzaal bezoeken veranderen. Het is een leeftijd waarop de peuters zich snel ontwikkelen op veel verschillende gebieden. De leidsters volgen de ontwikkeling met betrokkenheid en deskundigheid. Zij gebruiken daar observatielijsten bij die ze meerdere malen per jaar in- en aanvullen.

Plaatsing op indicatie

Taal is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Sommige peuters hebben extra ondersteuning nodig op dit gebied. Wij bieden dat op maat aan. Wanneer een peuter hiervoor een indicatie heeft, neemt u tegen een gereduceerd tarief 4 dagdelen af. Zo krijgt het kind de mogelijkheid om zich onder professionele begeleiding extra te ontwikkelen.

GGD inspectie

Jaarlijks wordt onze speelzaal door GGD Brabant-Zuidoost geïnspecteerd op het gebied van (o.a.) veiligheid, gezondheid, educatief-pedagogisch beleid en praktijk.

GGD inspectierapport