Pedagogisch beleid

De organisatie heeft eenĀ algemeen pedagogisch/educatief beleid.

Het vormt de basis van de pedagogische en educatieve locatieplannen van de peuterspeelzalen en is het uitgangspunt voor de uitvoering en controle van het peuterspeelzaalwerk.

Wij streven naar een optimale ontwikkeling van peuters d.m.v. spelend leren en gebaseerd op het voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE)-programma Startblokken.


Daarbij gaan wij uit van een aantal kernwaardes:

Elk kind is uniek;
Elk kind heeft het recht om optimaal gestimuleerd te worden in zijn ontwikkeling;
Elk kind verdient een goede start op de basisschool.