Aanmelden

Peuters kunnen worden ingeschreven met een standaard inschrijfformulier.

 

U kunt dit formulier:

  • on-line invullen klik hier
  • downloaden klik hier, uitprinten en vervolgens ondertekend opsturen naar ons correspondentie-adres
  • telefonisch aanvragen bij het stafbureau
  • afhalen op de speelzaal zelf

U kunt uw kind opgeven voor minimaal 2 dagdelen.

 

Inschrijving kan pas plaatsvinden wanneer de peuter de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt. Het kind wordt op de wachtlijst geplaatst indien het inschrijfgeld is ontvangen. Een peuter mag op meerdere peuterspeelzalen worden ingeschreven. In dit geval is het bovengenoemde inschrijfgeld per peuterspeelzaal verschuldigd. Deze inschrijvingen vervallen als de peuter geplaatst wordt op een van de speelzalen; bij plaatsing wordt het inschrijfgeld voor de andere speelzalen niet geretourneerd.

 

Op het inschrijfformulier kunt u ook aangeven of u, wanneer uw kind de leeftijd van drie jaar bereikt, uw peuter graag geplaatst wilt zien op de 3+groep. We bieden de kinderen in deze groep een speciaal programma aan dat nog meer uitdaging biedt aan en toegespitst is op de driejarigen.

 

Plaatsing geschiedt aan de hand van de datum van inschrijving. De minimumleeftijd voor toelating op de peuterspeelzaal is 2 jaar.

 

Huisreglement

Algemene voorwaarden

Tarievenlijst2017