Peuteropvang

Peuteropvang 2-4

Peuters gaan steeds meer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Ze doen nieuwe ontdekkingen in de sociale en fysieke wereld en krijgen steeds meer taal- en rekenbegrip. Ze ontwikkelen een beter geheugen en kunnen daarom verhalen vertellen, complexere situaties oplossen, langer met iets bezig zijn en zijn meer gericht nieuwsgierig. Bij Kindcentrum De Wonderwereld is het aanbod en de begeleiding in deze leeftijdsgroepen daarom speciaal afgestemd op de toenemende interesse en ontwikkelingskansen van de kinderen. Kinderen worden op speelse wijze voorbereid op de basisschool. Ze wennen aan een dagritme van brengen, halen, samen eten, zingen, spelen en activiteiten. Opruimen, samenwerken, taakjes en zelf kiezen hoort er ook bij. Zo bevorderen wij de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Ook wordt er al wel eens een kijkje op school en in de klas genomen. Om een doorgaande (leer)lijn te creëren, zorgen onze pedagogisch medewerkers voor een persoonlijke overdracht naar de basisschool van het kind.

In al onze peuterprogramma’s wordt voorschoolse educatie (VVE) aangeboden, hetgeen bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen in hun natuurlijke ontwikkelproces, om steeds een stapje verder te zetten en om zelf te ontdekken wat het kan en wil. Zij weten dat een kind vooral leert als het iets leuk vindt, verwonderd en betrokken is. 

 

Voor vragen over peuteropvang in welke vorm dan ook, kunt u terecht bij onze afdeling planning en plaatsing: 013 533 69 57 of wendy@dekleinewereld.org. Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden.

 

De Peuterwereld

Speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar biedt De Wonderwereld in Mierlo peuterochtenden en -middagen van 3 uur aan. Een compleet peuteraanbod met onder andere activiteiten op het gebied van taal, rekenen, gym, creativiteit, natuur, verkeer en voeding. Regelmatig worden leuke uitstapjes in de omgeving gemaakt. Op deze manier kunnen ook kinderen die niet naar de reguliere kinderopvang gaan, profiteren van leuke en uitdagende activiteitenprogramma’s die hen voorzien van een goede start op de basisschool. Samen met leeftijdgenootjes spelen, ontdekken en ontwikkelen op allerlei gebieden! De Peuterwereld is geopend van maandag t/m vrijdag.

> Peuterwereld De Wonderwereld