Tarieven

Tarieven

Kindcentrum De Wonderwereld streeft ernaar zo laag mogelijke tarieven in rekening te brengen, die aansluiten bij de kwaliteit van de opvang die De Wonderwereld beoogt te bieden. Rendementen investeren wij in de kwaliteit van onze voorzieningen en dienstverlening, denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van (spel)materialen, het onderhoud van de gebouwen en uitbreiding van het activiteitenaanbod.

Proefberekening

Onderaan de pagina kunt u onze tarieven downloaden. Hierin vindt u de brutobedragen. Wat u netto betaalt, hangt onder andere af van uw inkomen, de daaraan gekoppelde kinderopvangtoeslag en het aantal dagen dat u kinderopvang wenst af te nemen. Wilt u weten wat kinderopvang in uw situatie kost, maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

All-in tarieven

De tarieven dagopvang en BSO van Kindcentrum De Wonderwereld zijn all-in. Dit betekent dat u geen extra kosten betaalt voor luiers, verzorgingsproducten, drinken, maaltijden, vervoer of uitstapjes. Alleen bij de peuterwereld wordt gevraagd eigen luiers mee te nemen.

 

Toeslag aanvragen

Voor kinderopvang kunt u vaak een bijdrage (de zgn. kinderopvangtoeslag) vanuit de overheid krijgen. Dit is geregeld in de Wet kinderopvang. Deze toeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl of telefonisch via 0800-0543. Zorgt u er dan wel voor dat u alle plaatsingsgegevens en uw Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw kind bij de hand hebt! Ook wijzigingen geeft u rechtstreeks aan de Belastingdienst door, met het Aanvraag- en Wijzigingsprogramma Kinderopvangtoeslag of telefonisch via 0800-0543.  De Belastingdienst maakt de voor u geldende toeslag maandelijks aan u over.

 

LRK-nummers

Kindcentrum De Wonderwereld voldoet aan de wettelijk gestelde veiligheids- en hygiëne-eisen. Onze centra zijn formeel geregistreerd bij de gemeente Geldrop-Mierlo en opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK). Iedere kinderopvangvoorziening in het LRK heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat. Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl kunt u al onze locaties terugvinden.

  • KDV De Wonderwereld: 149754413
  • BSO De Wonderwereld: 162791537