Pedagogisch beleid

Pedagogiek

Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om zorg en werk te combineren. Maar De Wonderwereld is vooral ook inspirerend voor kinderen. Wij willen bijdragen aan een goede startpositie van kinderen in de samenleving. Vanuit een pedagogisch verantwoorde basis bieden wij kinderopvang die aantrekkelijk en uitdagend is voor kinderen en de kwaliteiten en uniekheid van ieder kind uitdraagt. Hoe we daar inhoud aan geven, hebben we vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Ons pedagogisch beleidsplan geeft duidelijk richting aan de manier waarop onze medewerkers met kinderen omgaan, hoe zij hen begeleiden en hun ontwikkeling stimuleren. De volledige pedagogisch beleidsplannen per locatie zijn onderaan de pagina te downloaden. Wij werken ook aan een verkorte versie hiervan.


Het bieden van veiligheid en vertrouwen - aandacht

Het bieden van een veilig en geborgen gevoel is de kern van het handelen van onze pedagogisch medewerkers. Een veilige basis, waar kinderen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Zo kunnen zij ontspannen spelen, écht contact maken en de omgeving om zich heen verkennen. We sluiten aan bij de behoeften van het kind en zorgen ervoor dat het gezien en gehoord wordt. Zo weet het kind dat de pedagogisch medewerker er altijd voor hem is. We luisteren en kijken naar de kinderen, om het te leren kennen, aan te voelen wat het nodig heeft en in te spelen op zijn belevingswereld.


Het bevorderen van sociale en persoonlijke kwaliteiten – ontmoeten en ontwikkelen

Bij De Wonderwereld ontmoeten kinderen veel andere kinderen, maar ook volwassenen en de omgeving. Zo ontwikkelen zij hun persoonlijkheid: ze worden weerbaar, krijgen zelfvertrouwen en ontwikkelen een gevoel van eigenwaarde. Binnen het kindcentrum leren kinderen ook samen delen, samen spelen, op je beurt wachten, voor jezelf opkomen, samenwerken en elkaar helpen. Zo ontwikkelen zij sociale vaardigheden. De pedagogisch medewerkers bieden hierbij de helpende hand en zorgen voor de nodige uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden. Door zelf te ontdekken, proberen en ervaren, leren en ontwikkelen kinderen. Wij creëren hiervoor alle mogelijkheden in onze ruimtes, spelmateriaal, activiteiten en begeleiding.


Het eigen maken van waarden, normen en cultuur - ontdekken

Binnen het kindcentrum ontmoeten kinderen andere mensen en maken ze kennis met verschillende waarden, normen en culturen. Daarmee leren omgaan vergemakkelijkt later het functioneren in de samenleving. We zoeken naar een balans tussen ruimte geven en grenzen stellen. Kinderen hebben immers regels en structuur nodig om te weten waar ze aan toe zijn. De pedagogisch medewerkers geven hierin het goede voorbeeld. Zij praten met kinderen over hun gedrag en gevoelens en proberen zich in het kind te verplaatsen. Op het kindcentrum ervaren kinderen ook wat het betekent om in een groep te zijn, van vriendschap sluiten tot het oplossen van kleine conflicten, waar wij hen stap voor stap bij helpen.