Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Kindcentrum De Wonderwereld streeft naar regelmatig contact met alle ouders. Goed overleg over wat uw kind nodig heeft en wat u van ons verwacht, vinden we erg belangrijk. Maar ook uw mening over de gang van zaken op het centrum van uw kind waarderen we zeer. Met ideeën kunt u altijd terecht bij de vestigingsmanager of pedagogisch medewerker van De Wonderwereld.

Wij proberen u zoveel mogelijk en zoveel als gewenst bij de opvang van uw kind te betrekken. Er wordt een jaarlijkse ouderavond organiseerd op de locatie waar bijvoorbeeld een pedagogisch thema aan bod komt of een film gemaakt door de kinderen getoond wordt. Daarnaast betrekken wij u ook graag bij de thema’s op de groep en organiseren wij activiteiten voor kinderen en ouders. Wij houden u daarnaast op de hoogte van ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, Facebook en informatie op de voorziening. Daarnaast vragen wij u jaarlijks onze tevredenheidsonderzoek in te vullen.

Oudercommissie

De Wonderwereld heeft een oudercommissie. Via deze oudercommissie blijven we goed op de hoogte van de wensen van ouders en streven we ernaar om onze dienstverlening zoveel mogelijk op de specifieke wensen van ouders in uw kindercentrum aan te passen.

De oudercommissie stelt als doel de belangen van de kinderen en de ouders van De Wonderwereld zo goed mogelijk te behartigen. Zij vertegenwoordigen de ouders en willen constructief meedenken over zaken die hen als ouders aangaan. De oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van uw kinderen. U kunt dan denken aan:

•    Hygiëne en veiligheid 
•    Ontwikkeling en gezondheid (pedagogisch beleid)
•    Wijze van uitvoering kwaliteitsbeleid
•    Openingstijden en tarieven
•    Klachtenregeling

Ook werkt de oudercommissie mee bij de organisatie van activiteiten, zoals vieringen (sinterklaas, kerst), thema- en informatieavonden.

Vanuit de oudercommissie vindt de informatievoorziening plaats via de nieuwsbrieven, de website en het publicatiebord bij de centrale ingang van de locatie. De oudercommissie hoopt op een laagdrempelig contact in de vorm van vragen, opmerkingen, klachten, ideeën of tips. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de oudercommissie. Ook kunt u bij de oudercommissie doorgeven als u lid wilt worden. Zij zijn erg blij met ouders die ook graag hun steentje willen bijdragen aan het hoog houden van de kwaliteit van de opvang. Daarnaast bent u van harte welkom om bij een vergadering aan te schuiven of agendapunten in te dienen.

 

Oudercommissie De Wonderwereld

E-mail: oudercommissiemierlo AT dekleinewereld DOT org