Medewerkers

Medewerkers

Betrokken, deskundige en enthousiaste medewerkers zijn het gezicht van Kindcentrum De Wonderwereld. Het verzorgen en opvoeden van een kind is immers een belangrijke taak. Hoewel niemand deze taak beter kan vervullen dan een ouder, kunnen de pedagogisch medewerkers van De Wonderwereld u hierin wel ondersteunen. Wij werken met vaste krachten op de groepen. Dit zorgt voor stabiliteit en een vertrouwd gevoel bij kinderen en ouders. Wij werken met zowel MBO, HBO als WO-geschoold personeel. De pedagogisch medewerkers van Kindcentrum De Wonderwereld zijn allen gediplomeerd en landelijk gecertificeerd in VVE (Voor- en vroegschoolse educatie).

De Wonderwereld selecteert haar medewerkers via een zorgvuldig selectieproces:

  • CV en motivatiebrief
  • Minimaal 2 gespreksrondes met vestigingsmanager(s)
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Passende beroepskwalificatie (diploma)
  • Meeloopdag op de groep
  • Referenties
  • 2 maanden proeftijd

Allrounders

De Wonderwereld werkt met een aantal vaste en bekende invalkrachten. Zij hebben ervaring met kinderen van 0 tot 13 jaar. Ondanks hun brede inzetbaarheid, worden zij zoveel mogelijk op dezelfde groepen ingezet om de continuïteit en herkenbaarheid voor de kinderen te waarborgen.

Kennis en scholing

De Wonderwereld investeert structureel in de scholing van de medewerkers en geeft hen de mogelijkheid zichzelf ten gunste van het kind verder te ontwikkelen en ontplooien. Dit doen wij door het aanbieden van trainingen en scholingen, bijvoorbeeld op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, taal, communicatie of voeding. Daarnaast vindt jaarlijks een studiedag plaats waarin de kennis van medewerkers verrijkt wordt.

Teamleren

Wij vragen betrokkenheid en een actieve houding van al onze medewerkers. Samen meedenken over vernieuwingen en verbeteringen. Door onze eigen ontwikkelde methode “teamleren” blijven medewerkers continu met elkaar in gesprek over het pedagogisch handelen op de groep. Waarom doen we wat we doen? Alleen door vanzelfsprekendheden te durven loslaten, kun je je eigen handelen en werkwijze kritisch bekijken.

Ondersteuning en begeleiding

De pedagogisch medewerkers worden ondersteund door een vast team. Op iedere vestiging zijn een vestigingsmanager, of assistent leidinggevende aanwezig, die tevens het aanspreekpunt op de voorziening is. Ook worden zij begeleid door interne trainers/pedagogisch coaches, onder andere met videobegeleiding. Er wordt gewerkt met  stagiaires, beweegspecialisten en huishoudelijk medewerkers. De ondersteunende staf bestaat verder uit de afdeling planning en plaatsing, personeelszaken en kwaliteit.

Er zijn geen personen aanwezig