Dagopvang

Dagopvang 0-4

Kindcentrum De Wonderwereld biedt kinderen van 0 tot 4 jaar opvang in een veilige en vertrouwde omgeving, waar de pedagogisch medewerkers hen op een liefdevolle en betrokken manier ondersteunen in hun ontwikkeling. Ieder kind is uniek en ontwikkelt op eigen tempo en wijze. De pedagogisch medewerkers stimuleren elk kind om zelf te ontdekken wat het kan en wil. Onze dagverblijven zijn geopend van 07.00 tot 19.00 uur. Bekijk ook onze opvangvormen en tarieven.


De eerste kennismaking

Uw kind naar de kinderopvang is een hele nieuwe stap in uw leven en dat van uw kind. Goed luisteren en kijken naar wat uw kind nodig heeft, begint al bij de eerste kennismaking. Wij zorgen voor een omgeving waarin u en uw kind zich thuis voelen. Ieder kind heeft een eigen aandachtsleidster. Zij volgt het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind en onderhoudt het contact met u. Voordat uw kind naar de opvang komt, mag uw kind alvast een keer een paar uurtjes komen spelen om te wennen. In het intakegesprek kunt u samen met de aandachtsleidster alle belangrijke dingen over uw kind bespreken, zoals het eet- en slaapritme.

 


Horizontale stamgroepen en pedagogisch medewerkers als veilige basis

Alle kinderen op het kinderdagverblijf horen bij een vaste stamgroep, met een enthousiast team van bekende pedagogisch medewerkers. Bijzonder bij Kindcentrum De Wondwereld zijn de horizontale stamgroepen. Uw kind hoort bij een groep met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Horizontale stamgroepen hebben uit kwalitatief oogpunt veel voordelen voor uw kind. Er kunnen veel verschillende en gerichte activiteiten aangeboden worden, de kwaliteit van het contact tussen kinderen is hoog en de inrichting van de ruimte is helemaal aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind. 

Herkenbaar en gevarieerd dagprogramma

Geen dag bij De Wonderwereld is hetzelfde, maar er wordt wel een vast ritme in verschonen, spelen, activiteiten, eten en slapen aangehouden. Kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Het dagritme sluit aan bij de (bio)ritmes van de kinderen. Waar de babygroep voornamelijk het ritme van het kind volgt, volgen kinderen naarmate ze ouder worden steeds meer het ritme van de groep. Het dagprogramma bestaat uit verschillende leuke en uitdagende activiteiten, die verschillende ontwikkelingsgebieden aanspreken. Er is ook veel ruimte voor de inbreng en ideeën van kinderen.

Inspirerende ruimtes

Wij richten onze ruimtes met zorg in en creëren een warme en huiselijke sfeer. De kinderen hebben veel ruimte om te bewegen en worden op deze manier uitgedaagd om de ruimte en materialen te ontdekken. Op de babygroepen liggen bijvoorbeeld grote matten waar de kinderen kunnen oefenen met liggen, rollen, zitten en kruipen. Door spelmateriaal op ooghoogte te zetten, kiezen kinderen zelf wat hun aandacht en interesse heeft. Materiaal op de groep varieert van zintuiglijk materiaal tot uitdagend constructiemateriaal. We creëren verschillende speelhoeken, zoals de bouwhoek, leeshoek en huishoek en themahoek. De ruimtes worden voor de kinderen vertrouwd gemaakt door een familiemuur. Zo verbinden we het kindcentrum met thuis. We vinden het ook belangrijk dat kinderen op ontdekking gaan buiten de eigen stamgroep. Verven in het kindatelier, gymmen in de speelzaal, koken in het kinderkookcafe, buiten in de zandbak spelen of meespelen op een andere groep.

Ontwikkeling en voorschoolse educatie

Om uw kind iets extra’s te bieden en te begeleiden in hun ontwikkeling, biedt Kindcentrum De Wondwereld voorschoolse educatie (VVE) aan. Dit is terug te zien in alle momenten van de dag, en zit vaak juist in kleine dingen zoals gesprekjes tijdens het eten of verschonen. Het aangaan van interactie met de kinderen, het inspelen op iniatieven van kinderen en het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten en materialen, maken onderdeel uit van VVE. Op deze manier worden kinderen spelenderwijs en stapje voor stapje geholpen hun kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen. Kinderen worden hierdoor ook voorbereid op de basisschool.

 

> KDV De Wonderwereld