Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang 4-13

Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, wilt u voor hem/haar een fijne tijd na school. Op onze BSO voelt uw kind zich al snel thuis en kan het lekker spelen met zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes. Onze BSO is gevestigd bij de basisschool van uw kind. Als uw kind van een andere basisschool komt, halen wij uw kind op. Op de BSO horen alle kinderen bij een vaste basisgroep. In deze groep wordt de BSO-middag opgestart en krijgen de kinderen een tussendoortje en wat drinken. Hierna nemen alle kinderen samen deel aan activiteitenrondes of verzinnen zelf of samen met anderen een leuke bezigheid. 

Bekijk ook onze opvangvormen en tarieven voor buitenschoolse opvang.


Gespecialiseerd aanbod

Gedurende de dag worden verschillende leuke en uitdagende activiteiten met de kinderen ondernomen, zowel binnen als buiten. Knutselen, koken, bouwen, sporten, techniek, handenarbeid, verkleden en dansen. Ook worden regelmatig uitstapjes gemaakt of workshops gegeven. Kinderen kiezen zelf waar zij aan mee willen doen. We proberen een goede balans te zoeken tussen vrij spel en georganiseerde activiteiten.

TOP-BSO

Oudere kinderen hebben meer uitdaging nodig en behoefte aan meer zelfstandigheid. Daarom heeft Kindcentrum De Wondwereld een TOP-BSO voor de oudere kinderen. Het spelmateriaal en de activiteiten zijn hier aangepast op kinderen in de leeftijd van 7/8 tot 13 jaar. Er worden allerlei leuke workshops georganiseerd die bijvoorbeeld gericht zijn op sport, techniek, handenarbeid of dans/drama.

Inspirerende ruimtes

Kinderen brengen het grootste deel van de dag op school door. Onze BSO ruimtes moeten daarom vooral ontspannend en inspirerend zijn, met een huiselijke sfeer. Kinderen ondernemen activiteiten in verschillende ruimtes zoals het kookcafé, atelier en buitenruimtes.  In de ruimtes worden verschillende hoeken en speelplekken gecreëerd, bijvoorbeeld om even rustig een boekje te lezen, te knutselen, timmeren of bouwen.

Kinderparticipatie

Kinderen krijgen op de BSO de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over de activiteiten van de dag. De kinderen worden betrokken in de keuze en invulling van activiteiten. Voor alle voorzieningen geldt dat pedagogisch medewerkers kinderen volgen in hun initiatieven, luisteren naar wat kinderen aangeven, open staan voor hun ideeën en oplossingen. Dit stimuleert hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Voorschoolse- en tussenschoolse opvang

Naast de naschoolse opvang, bieden de BSO van De Wonderwereld ook de mogelijkheid voor voorschoolse opvang(VSO). Uw kind kan ’s ochtends bij ons terecht om nog even lekker te spelen voordat de basisschool begint. 

Vakantieopvang

In de vakantieperiodes is onze BSO de hele dag geopend. Er wordt een speciaal vakantieprogramma samengesteld met leuke thema’s, activiteiten en uitstapjes in de omgeving. Een vakantie beleeft uw kind op de BSO écht als vakantie. 

 

> BSO De Wonderwereld