Extern contact in het zorgteam

Mijn naam is Minke Coolen.

Opvoeden is vaak leuk en vanzelfsprekend, maar kan ook een hele klus zijn.
Soms hebt u daar misschien hulp of praktische tips bij nodig of iemand die even met u meedenkt.
De medewerkers van het CMD Geldrop-Mierlo (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) zijn er voor kleine en grote vragen van ouders en jongeren over opgroeien en opvoeden. 
U kunt denken aan vragen over slapen, eten, de ontwikkeling van uw kind, het gedrag, kinderen en scheiding of pesten enzovoort.
De klantadviseur Jeugd gaat samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing. 
U krijgt in een gesprek gerichte tips waarmee u zelf verder kunt. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig. 
Dan maakt zij samen met u een plan van aanpak. 
Daarbij bekijken we samen wat u zelf als ouder kunt, eventueel met hulp van school of familie, buren of vrienden. 
Als dat niet voldoende is, bekijkt de klantadviseur in overleg met u welke hulp ingezet moet worden.

Vanuit onze school is Minke Coolen betrokken. 
U kunt haar bereiken via het algemene nummer 14-040 of mailen naar m.coolen@geldrop-mierlo.nl of cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl

 

 

 

Mijn naam is Rian Verduijn.

Ik ben als Jeugdverpleegkundige werkzaam bij de GGD en verbonden aan Puur Sang.

Samen met mijn collega’s zien wij de kinderen uit groep 2 en groep 7 voor de reguliere gezondheidsonderzoeken.

Daarnaast ben ik ook contactpersoon voor school als het gaat om samenwerking tussen school en de GGD.  

Maar ook voor u als ouder ben ik beschikbaar voor vragen.

Ik vind het belangrijk dat het kind staat centraal staat in alles wat we samen met school doen. Samen met u als ouder en school vind ik het belangrijk dat het goed gaat met uw kind. Groeit hij goed, hoort en ziet hij goed. Maar vooral zit uw kind lekker in zijn vel zodat hij/zij zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Ik, als verpleegkundige, kan samen met u en school kijken of er iets nodig is en hoe dit er uit kan zien.

Voor wie het leuk vindt; Ik ben 40 jaar, samenwonend en  moeder van 3 kinderen. Vanuit mijn ervaring als gezinsbegeleidster in de vrouwenopvang en crisisopvang weet ik dat iedereen in het bezit is van(veer)kracht om zijn dromen/wensen waar te maken. Zolang je maar open staat voor ondersteuning.

Mijn motto is dan ook; waarom moeilijk doen als het samen kan.

 

Hebt u vragen of wilt u gewoon wat kwijt, ik ben bereikbaar op:

r.verduijn AT ggdbzo DOT nl

088-0031223 (direct nummer)

Aanwezig: maandag (in de even weken) dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

 

 

Mijn naam is Sonja van Dijk. 

Mijn achtergrond in het onderwijs bestaat uit een rijke ervaring voor de klas als juf, korte tijd op de Basisschool en het SO maar met name in het SBO. Ruim tien jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar de ambulante dienst cluster IV van De Hilt (later is deze dienst zelfstandig geworden).

Ik heb veel ervaring opgedaan in het ondersteunen van kinderen, leerkrachten en teams t.a.v. allerlei ondersteuningsvragen op het gebied van gedrag en leren. Sinds 1 februari 2016 werk ik voor het Expertise Netwerk van waaruit ik met name ZT, CLB, coachen en SVIB als taak heb.

Mijn visie: “Pas als een kind goed in zijn vel zit, komt het tot leren en kan het zichzelf verder ontwikkelen”. Binnen een sterk en warm pedagogisch klimaat en goed klassenmanagement kun je de voorwaarden scheppen waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen. Mijn passie ligt bij het coachen, ondersteunen van scholen, leerkrachten en kinderen. Met als doel het versterken van het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind.