Peter Brummans

Leerkracht groep 8 locatie Loeswijk

peter.brummans AT eenbes DOT nl

Sinds 1979 ben ik werkzaam in Mierlo. Eerst een aantal jaren op de St.-Johannes en vanaf 1982 op de Loeswijkschool. Meestal geef ik les aan de bovenbouwgroepen. Daardoor krijg je vanzelf te maken met wereld oriënterende vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis,  LOVS- toetsen en eindcito, schooladvisering, musical, schoolkamp en schoolverlatersactiviteiten. Boeiende activiteiten!

 

Een groep is een samenleving in het klein. Om goed te kunnen leren, werken en spelen is een prettige sfeer in de groep erg belangrijk. Verder hebben kinderen behoefte aan orde en structuur.  

In de bovenbouw wordt veel aandacht besteed aan het opbrengstgericht werken. De leerling wordt verantwoordelijk gemaakt voor zijn eigen leerproces.  Leerresultaten en leerlingkenmerken bepalen naar welke vorm van voortgezet onderwijs wordt overgestapt.

 

Iedere maandag staat mijn collega voor de klas. Dit schooljaar is dat juffrouw Sabine.

Ook dit jaar komen in de klas studenten van de Kempel en het ROC terAA college stage lopen.

Met zijn allen zullen we er een leerzaam en leuk schooljaar van maken.

Naar overzicht